FANDOM


Īsais zobens ir viens no mazākajiem zobeniem, kas ir ievērojami mazāks par garo zobenu.

Īsie zobeni grāmatās

Īsais zobens ir viens no Neaptraipīto galvenajiem ieročiem. Zeltaino apmetņu komandieris izvilka īso zobenu, kad draudējis Jorenam.[1] Kutinātājs arī deva priekšroku īsajam zobenam, kad tas stājies pretī Sunim.[2]

Atsauces