FANDOM


Par bastardu sauc ārlaulībā dzimušu bērnu. Pieklājīgā sarunvalodā šādu personu nosauc par nelikumīgi dzimušu, bet vārdam "bastards" ir negatīvāka nozīme un to parasti lieto, lai aizskartu kādu.

Ģimenes dzīve un statuss

Sāgā "Dziesma par ledu un uguni" bieži sastopami ir gadījumi, kad augstdzimušam tēvam vai mātei piedzimst bastardi. Tomēr viņi tiek pieskaitīti zemākai kārtai un parasti netiek audzināti kā likumīgi dzimuši bērni. Viņu labklājība ir atkarīga no vecāku attieksmes un atbalsta. Augstdzimušajai sievai ir tiesības skaļi apvainot vīru par bastarda turēšanu viņas mājā, kur dzīvo arī pārējie likumīgi dzimušie bērni.[1]

Ārlaulībā dzimis bērns, kuram abi vecāki ir augstdzimuši, var netikt saukts par bastardu, taču pat karaļa spriedums nespēj atbrīvot viņu no šī aizskarošā apzīmējuma, ko savā paradumā vai aizspriedumā pret nelikumīgi dzimušajiem lieto sabiedrība. Bastarda pēcteči, kuri ir likumīgi dzimuši, var mainīt vecāka bastarda uzvārdu, lai parādītu savu leģitimitāti.[2][3]

Bastarda bioloģiskais tēvs jebkurā brīdī var atzīt bērnu par savu un dot viņam mājas. Piemēram, Rūzs Boltons atzina savu bastardu Ramziju Sniegu, un karalis Roberts Barateons atzina (bet ne audzināja) Edriku Vētru par savu dēlu. Daudz radikālāks lēmums ir leģitimizācija, kas parasti ir tikai karaļa priekšrocība. Aegons VI Tārgārjens leģitimizēja, kas nozīmē atbrīvot bērnus no bastarda satusa, daudzus savus bastardus esot uz nāves gultas, un, gandrīz gadsimtu vēlāk, Ramzija Boltona bastarda oficiālais statuss tikai noraidīts pēc karaļa sprieduma (kā atlīdzība par Boltonu pakļaušanos Lanisteriem, nododot savus virskungus Stārkus), un viņš kļuva par Boltonu nama mantinieku. Tomēr sabiedrībā viņu joprojām pazina kā Boltona bastardu. Ziemeļu karalis Robs Stārks plānoja leģitimizēt savu pusbrāli Džonu Sniegu un pasludināt par sava titula mantinieku, taču tas bija iespējams tikai tad, ja visi vasaļi atzītu Robu Stārku par ziemeļu karali. Pēc Roba nāves Staniss Barateons, kurš sevi pašpasludinājis par īsto Septiņu valstību karali, arī atbalstīja šo ieceri un ierosināja leģitimizēt Džonu, un padarīt viņu par Ziemmalas pavēlnieku, bet bastards atteicās no piedāvājuma, lai kļūtu par Naktssardzes komandieri.

Džofrejs Barateons dzīvoja ar pārliecību, ka ir likumīgais Roberta Barateona dēls un Barateonu nama un Dzelzs troņa mantinieks. Džofreja patiesā izcelsme nāca atklātībā, kad Staniss, to uzzinājis, izmantoja par ieganstu, lai pretendētu uz Dzelzs troni, kas pēc taisnības pienākoties viņam pēc brāļa Roberta Barateona nāves.

Tomēr bastardus biežāk atzīst, nekā leģitimizē. Piemēram, Edards Stārks atzina savu bastardu Džonu Sniegu kā savu dēlu un vienu no Stārku nama pārstāvjiem, bet neleģitimizēja viņu. Sniegs saglabāja savu ziemeļu bastarda vārdu un statusu, kā arī neiekļāvās Stārku pēcteču līnijā. Daudzi bastardi tā arī nekad netiek atzīti un pat nezina, kas ir viņu vecāki (viens no piemēriem ir Gendrijs).

Mantošanas tiesības

Bastardiem ir tikai dažas tiesības saskaņā ar likumu un paražām. Bastards var mantot titulu, ja tēvam nav citu bērnu, kā arī neviena radinieka, kas stātos viņa vietā. Pēc leģitimizācijas viņš var kļūt par likumīgu (pilntiesīgu) mantinieku. Nav noskaidrots, kādā mantošanas secībā bastards iegūst tiesības - vai tas notiek pēc vecuma grupas, vai bastards ir pēdējais no visiem bērniem, kas manto.[4]

Bastardiem nav savu ģerboņu, bet viņi var brīvi izvēlēties, vai valkāt un kādu. Tie, kas izvēlas nēsāt ģerboņus uz saviem apmetņiem un bruņām, parasti (bet ne vienmēr) pieņem sava tēva nama ģerboni. Viņi var pārveidot ģerboni, līdzīgi kā Volders Upe papildināja sava tēva ģerboni.

Jebkurš vīrietis, ieskaitot bastardu, var tikt iecelts par bruņinieku. Bastardi var pievienoties arī Karaļsardzei. Naktssardzē bastardi, kā jebkurš cits, var uzkalpoties līdz komandiera pakāpei, piemēri: Džons Sniegs un Robins Kalns, kas kļuvuši par komandieriem, un Koters Pīks, kurš komandē Austrumsardzi pie jūras.[5]

Sociālais stāvoklis

Tiek uzskatīts, ka rakņāšanās bastardu pagātnē, lai uzzinātu viņa īstos vecākus, ir rupjība. Sabiedrībā valda uzskats, ka bastardi dzimuši no iekāres un meliem, augot straujāk nekā citi bērni, un viņu raksturs ir izvirtis un nodevīgs.

Bastards var būt māceklis Citadelē un kļūt par mestru.

Ģerbonis

Bastardiem nav tiesību nēsāt dzimtas ģerboņus, taču viņu vidū izplatīts paradums ir nama ģerboņa papildināšana ar citiem simboliem vai pārveidošana, ko sauc par "sadalīšanu". Tā var būt ģerboņa krāsu vai simbolu izmainīšana vai apvēršana otrādi, kā arī citu elementu papildināšana.

House Targaryen House Blackfyre Melnuguns nama ģerbonis, kuru Melnuguns dibinātājs pārveidojis (apgriezis krāsas otrādi) pēc sava tēva nama, Tārgārjenu, ģerboņa parauga.

House Frey MiniWalder Rivers Pavēlnieka Voldera Freja bastarda Voldera Upes personīgais ģerbonis. Viņš apvērsis tēva nama ģerboņa krāsas un pievienojis sarkanu svītru.[6]

Uzvārdi

Septiņās valstībās augstdzimušu vecāku bastardiem tiek piešķirti uzvārdi, kas atbilst reģiona īpatnībām un paražai. Vecāki pēc vēlēšanās var dot bastardiem citu uzvārdu, viens no piemēriem ir Tīrions Tanners. Bastardiem ar nezināmu izcelsmi nav uzvārda tāpat kā vienkāršajiem ļaudīm.

Reģions Uzvārds Tēls
Āres Puķe Sers Roberts Puķe
Rietumzemes Kalns Džoja Kalns
Dzelzs salas Pīks Vekss Pīks
Upes zemes Upe Volders Upe
Dorne Smilts Nimērija Smilts
Ziemeļi Sniegs Džons Sniegs
Ieleja Akmens Mija Akmens
Vētrzemes Vētra Sers Rolands Vētra
Kroņzemes Ūdens Aureins Ūdens

Uzvārds tiek piemērots atbilstoši reģionam, kur bērns ir piedzimis. Bastardiem, kuri ir radniecīgi saistīti (piem., pusbrāļi un pusmāsas) var būt atšķirīgi uzvārdi. Piemēram, Roberta Barateona vecāko meitu, kura dzimusi Ielejā, sauc Mija Akmens, kamēr viņas pusbrāli Vētrzemēs tiek saukts par Edriku Vētru.

Ievērojamākie bastardi

Ziemeļi

  • Džons Sniegs, plaši pazīstams kā Edarda Stārka bastards un 998. Naktssardzes komandieris.
  • Ramzijs Boltons, agrāk pazīstams kā Ramzijs Sniegs, kurš vēlāk atzīts un leģitimizēts kā likumīgais valdnieka Rūza Boltona dēls. Biežāk saukts par Boltona Bastardu vai Dredfortas Bastardu.
  • Lorenss Sniegs, pavēlnieka Halīsa Hornvuda bastards.

Dzelzs salas

Upes zemes

Ieleja

Rietumzemes

Kroņzemes

  • Aureins Ūdens, plašāk zināms kā Driftmārkas Bastards. Viņš bija viens no karalienes Sersejas Mazās padomes pārstāvjiem, galvenais admirālis un kuģu pārzinis.
  • Hamfrijs Ūdens, Karaļa ostas Pilsētsardzes komandieris.
  • Gendrijs, Roberta Barateona neatzītais bastards, kurš pats nav zinājis par savu izcelsmi un tēva draugu acīs ir ļoti līdzīgs Robertam jaunībā.
  • Džofrejs, Mīrsela un Tommens Barateoni, kā nācis atklātībā, ir karalienes Sersejas ārlaulības bērni, kuru īstais tēvs ir Sersejas dvīņubrālis sers Džeimijs, kaut arī abi apgalvo, ka tie esot likumīgie karaļa un karalienes Barateonu bērni.

Āres

Vētrzemes

Dorne

Atsauces


Citās valodās