Dziesma par ledu un uguni Wiki
Advertisement
Faith seven aspects

Septiņu ticība ir galvenā reliģija Septiņās valstībās, un bieži tiek dēvēta par "ticību". Vienīgās tautas Vesterosā, kurās Septiņu ticība nav izplatīta, ir ziemeļnieki un dzelzsdzimušie (Dzelzs salas), kuri vēl joprojām tic Vecajiem dieviem un Noslīkušajam Dievam.

Ticības sekotāji jeb Uzticamie pielūdz Septiņu sejas, un katra no tām iemieso kādu tikumu. Uzticamie vēršas pie katras no tām, lai lūgtos vai meklētu palīdzību konkrētā jomā.

Ticībai ir daudz un dažādas mācības. Tā aizliedz azartspēles, sludina pret ārlaulības pārkāpumiem un nolād tādas lietas kā incestu un radinieku nogalināšanu. Starp ticības svētajiem rakstiem galvenā ir Septiņstaru zvaigzne, kas, līdzīgi kā evaņģēlijos, sadalīti pa sadaļām, kā piemēram, viena no tām ir Jaunavas grāmata. Domājams, ka katram ticīgajam ir pašam sava ticības grāmata. "Septiņu dziesma" pielūdz Septiņu dievus, no kuriem viens, Svešinieks, netiek pieminēts. Lasīt vairāk...

Advertisement