Dziesma par ledu un uguni Wiki
Advertisement

Pavēlnieks jeb valdnieks (angļu val. Lord) ir tituls, ko Vesterosā un Esosā piešķir cienījama nama galvenajam vadītājam, kam pieder zeme un īpašums. Titulu parasti manto vecākais dēls, bet atsevišķos reģionos, kā piemēram, Dornē par mantinieku var kļūt vecākais pēcnācējs, neatkarīgi no dzimuma. Par varoņdarbiem vai īpašiem nopelniem pavēlnieka titulu var saņemt arī zemākas izcelsmes pārstāvji kā kareivji, bruņinieki, pārziņi u.c.

Advertisement