Dziesma par ledu un uguni Wiki
Advertisement
Stārku nams
Stark

Vārdi

"Ziema nāk"

Ģerbonis

Skrejošs pelēkais dižvilks uz ledus balta pamata

Mājvieta

Ziemmala

Reģions

Ziemeļi

Tituli

Ziemmalas pavēlnieks
Ziemeļu aizstāvis

Dibinātājs

Brendons Namdaris (Varoņu laikmets)

Stārku nams no Ziemmalas ir viens no senākajiem dižajiem namiem Vesterosā. Reiz tūkstošiem gadu valdījuši kā Ziemas karaļi, kopš Aegona Iekarotāja uzvaras kļuvuši par Ziemmalas pavēlniekiem un Ziemeļu aizstāvjiem. Stārku mājvieta Ziemmala ir cietoksnis ar gadu simtiem senu vēsturi. Nama ģerbonī attēlots pelēks dižvilks uz ledus baltas pamatnes. Viņu devīze ir “Ziema nāk”.[1] Stārki bija vieni no retajiem dižnamiem, kam piederēja leģendām apvītais valīriešu tērauda zobens, saukts Ledus, kas pēc Edarda Stārka nāves atņemts un pārkalts divos citos zobenos.

Bez Kārstārku nama Stārkiem var būt citi attāli radinieki ziemeļos, kā Baltajā ostā un Kapkalnos.[2]

Kultūra[]

Starks

Stārku nama atvases ar dižvilkiem – Robs, Džons, Sansa, Arja, Brens un Rikons © AireensColor

Stārkiem raksturīgas garenas sejas, brūni mati un pelēkas acis.[3][4] Daži pazīstami ar noslieci uz melanholiju un ledainu attieksmi, kamēr citiem Stārkiem dzīslās rit tautā sauktās “vilku asinis” to mežonīgās dabas dēļ.[5] Pašreizējā Stārku paaudzē dažiem pēcnācējiem, Arja, Brens un Džons, ir veidmaiņa spējas iemiesoties dižvilka ādā, sniedzot pašiem iespēju redzēt un piedzīvot pasauli no dzīvnieka skatupunkta.[6] Visbiežāk viņi iemiesošanos piedzīvo miegā sapņojot, lai gan pēc cītīgas prakses var iekļūt dzīvnieka ādā arī nomodā.[7]

Stārku dzimta tradicionāli apglabā savus mirušos kapenēs Ziemmalas pazemē. Katram no Ziemas karaļiem un Ziemmalas valdniekiem tiek atvēlēta kapavieta ar skulptūru, kas veidota pēc viņu līdzības. Pie skulptūras katram valdniekam pie kājām dus akmens vilks un nolikts dzelzs zobens, kas sargā mirušo garus.[8] Stārki jau no senatnes tic Vecajiem dieviem, kurus viņi pielūdz dievmežā, kas atrodas Ziemmalas mūros.[9]

Stārku namam ir tuvas saistības ar Naktssardzi gan ģeogrāfiskā izkārtojuma, gan vēsturisko notikumu dēļ. Daudzi no Stārkiem bijuši galvenie komandieri.

Stārkiem ir sakāmvārds, ka Ziemmalā vienmēr jābūt Stārkam.[10]

Vēsture[]

Ziemeļu karaļi[]

Tomasz Jedruszek Winerfell

Stārku kareivji pie Ziemmalas. Tomasz Jedruszek © Fantasy Flight Games

Stārku priekšteči bijuši pirmļaudis[1] un namu dibināja Brendons Namdaris – leģendāra persona, kas dzīvojusi Varoņu laikmetā. Brendons Namdaris ielika pirmo akmeni Ziemmalas mūros un aizsāka iespaidīgā Mūra celtniecību.[11] Astoņus tūkstošus gadus Stārkus dēvēja par Ziemas karaļiem, kas valdīja pār neatkarīgu karaļvalsti Ziemeļos.

Vairākas tūkstošgades Stārki nebija vienīgie karaļi Ziemeļu reģionā, taču laika gaitā uzveica Kapkalnu karaļus un Sarkanos karaļus jeb Boltonus, kuri zvērēja uzticību Ziemas karaļiem un atmeta savu tradīciju nodīrāt ādu saviem ienaidniekiem. Karalis Džons Stārks uzcēla Vilku migas cietoksni pie Baltā naža ietekas, lai aizsargātu to no jūras laupītājiem. Šo cietoksni mantoja vairāki Ziemas karaļu pēcteči, līdz izveidojās Grejstārku atzars, kas krita pēc pievienošanās Boltoniem dumpja pret Stārkiem laikā.[12] Karaļa Džona dēls, Rikards, sakāva Purva karali Kaklā un apprecēja viņa meitu, sniedzot pavēlnieka titulu Rīdu namam.[13]

Tūkstošiem gadu pirms Aegona I izcelšanās, karalis Brendons Kuģu Būvētājs mēģinājis šķērsot Saulrieta jūru, lai atklātu pasauli, kas nav iezīmēta kartē, taču nekad nav atgriezies. Viņa dēls sērās sadedzināja visas kuģu būvētavas ziemeļos. Kopš tā laika Ziemeļiem ir maz vai nav izredžu uzvarēt jūras kaujās.[14]

Stārku nams neveiksmīgi mēģinājis iekarot Trīs māsu salas, tolaik vēl neatkarīgas pirātu karaļu salas, kas izsauca nesaskaņas starp Stārkiem un Arīniem vairāku simtu gadu garumā. Uzvaru pār salām guva Arīnu nams, kura pakļautībā turpmāk atradās Trīs māsas.[15]

Vairākus gadusimteņus pirms Pakļaušanas kariem Stārki pieņēma savā pakļautībā Manderliju namu, kuru izraidīja Āru karalis no Dārznieku nama.[16] Manderliji bija ietekmīgi un bagāti ļaudis, kuri Stārku dāvātajās zemēs ap Vilku migu uzcēla Balto ostu, lielāko Ziemeļu ostas pilsētu.[17]

Pirms Aegona I izcelšanās Karlons Stārks, jaunākais dēls Ziemmalā, palīdzēja sakaut dumpiniekus un par atlīdzību saņēma zemi, uz kuras uzcēla Karla cietoksni, kas tagad pazīstama kā Kārholda, kuru apdzīvo Kārstārku nams.[18]

Tārgārjenu ēra[]

Pakļaušanas kariem sākoties, karalis Torhens Stārks sapulcēja trīsdesmit tūkstoš vīru karaspēku, lai stātos pretī Aegonam Iekarotājam, taču citi karaļi dienvidos krita viens pēc otra un pūķi bija neuzvarami, kā dēļ Torhens pārdomāja un kļuva par Karali, Kurš Nometās Uz Ceļa. Kopš tā laika Stārku nams valdīja pār Ziemeļiem kā Ziemeļu aizstāvis un vasalis Dzelzs troņa pakļautībā.[19]

58 AL Labā Karaliene Alisanne uz sava pūķa Sudrabspārna apciemoja Stārkus un Naktssardzi, un viņa sasildīja valdnieka Stārka un daudzu citu ziemeļnieku sirdis ar dāsnajām dāvanām, Karaļceļa uzlabojumiem un piešķirtām zemēm Naktssardzei, ko tagad sauc par Jauno dāvinājumu – papildus divdesmit piecu līgu platajam Brendona dāvinājumam uz dienvidiem no Mūra.[7]

Roberta sacelšanās[]

282. gadā pēc Aegona izcelšanās valdnieka Rikarda Stārka vienīgo meitu Liannu Stārku nolaupīja princis Raegars Tārgārjens, un, lai atgūtu viņu, Rikards ar vecāko dēlu Brendonu ieradās pie karaļa Aerīsa II Karaļa ostā, kur abus Stārkus nogalināja par draudēšanu kroņprincim.[20] Aerīss II, saukts Trakais Karalis, pavēlēja atnest Ielejas valdnieka Džona Arīna aizbilstamo Edarda un Roberta galvas.[21] Roberts Barateons bija saderināts ar Liannu Stārku, tādēļ pret Tārgārjeniem izcēlies dumpis, ko sauc par Roberta sacelšanos.

Ned & Ice

Edards Stārks ar zobenu Ledu © Michael Komarck

Apvienojoties ar valdnieku Roberta, Džona un Hostera Tullija karaspēkiem, jaunais Ziemmalas pavēlnieks Edards Stārks veda Ziemeļus karā pret Dzelzs troni. Trejžubures kaujā Roberts nogalināja princi Raegaru un Edards uzsāka karaļa armijas vajāšanu līdz Karaļa ostai.[22] Pēc Tārgārjenu nama krišanas valdnieks Stārks devās uz dienvidiem, Sarkanajiem kalniem Dornē, kur noslēptā Lianna Stārka bija uz nāves gultas.[23] Pēc kara Edards atgriezās Ziemmalā ar bastarda dēlu Džonu Sniegu.[10]

Sešus gadus pēc karaļa Roberta kronēšanas, valdnieks Edards ar saviem karognesējiem pievienojās Dzelzs troņa armijai, lai apspiestu Grejdžoju dumpi, un pēc Dzelzs salu valdnieka uzveikšanas paņēma viņa dēlu Teonu Grejdžoju savā aizbildniecībā uz Ziemmalu, lai uzturētu mieru savā starpā.[23]

Piecu karaļu karš[]

Pēc karaļa Roberta Barateona un pavēlnieka Edarda Stārka nāves Dzelzs troni mantoja Džofrejs Barateons, taču vairāki dižciltīgo namu valdnieki neuzskatīja Džofreju par savu jauno valdītāju un sāka paši saukties par karaļiem. Viens no tiem bija Robs Stārks, kurš kļuva par Ziemmalas valdnieku pēc tēva nāves un viņa karognesēji un Upes zemju valdnieki pasludināja viņu arī par Ziemeļu un Trejžubures karali.[24] Cerībā uz Grejdžoju nama atbalstu karā par troni Robs Stārks aizsūtīja savu audžubrāli Teonu Grejdžoju uz Dzelzs salām pēc papildus karaspēka.

Tomēr Teons atgriezās Ziemeļos ar citu plānu un nodeva Stārkus, ieņemot Ziemmalu nakts aizsegā ar trīsdesmit karavīriem kamēr Robs Stārks ar savu lielāko daļu ziemeļnieku armijas atradās Trejžuburē, bet ieceltais pils uzraugs Rodriks Kasels ar sešsimt vīriem bija pametis Ziemmalu, lai aizstāvētu Torhena cietoksni no dzelzsvīru uzbrukuma.[25] Ziemmalā palikušie tika sagūstīti, tomēr Brenam Stārkam un Rikonam Stārkam izdevās izbēgt, un Teons lika nogalināt divus zemnieka dēlus un pavēstīt pasaulei, ka šie bija miruši Stārku zēni.[26]

Teons, domādams, ka Boltonu nama valdnieka bastards Remzijs Sniegs ir viņa sabiedrotais, ielaida viņu Ziemmalā, taču Boltonu vīri noslaktēja visus dzelzsvīrus, izņemot Teonu, kuru sagūstīja un aizveda uz Dredfortu. Ziemmalā notika iemītnieku aukstasinīga slepkavošana, dedzināšana un laupīšana.[27]

Boltoniem, Lanisteriem un Frejiem apvienojoties un kaldinot slepkavību plānu, Robs Stārks tika nodots un kopā ar māti Ketlīnu Stārku un citiem uzticīgajiem nogalināts Sarkanajās kāzās.[28] Pēc šī notikuma par Ziemeļu aizstāvi kļuvis pavēlnieks Rūzs Boltons Dredfortā un Stārku nams visu pavalstnieku acīs zaudējis savu diženo ziemeļu valdnieku nozīmi.[29]

No Stārkiem pēdējie palikušie, Brens Stārks, Arja Stārka, Sansa Stārka un Rikons Stārks, bēguļoja no karaļa un naidīgo valdnieku karavīriem, kamēr Naktssardzes komandiera vietā ieceltajam Džonam Sniegam Staniss Barateons piedāvāja leģitimizēt jeb atbrīvot viņu no bastarda statusa, lai kā valdnieks Stārks atgūtu Ziemmalu, kas tagad bija Boltonu karaspēka rīcībā. Džons atteicās no piedāvājuma, sakot, ka pēc vecās mantošanas kārtības Ziemmala pienākas Sansai Stārkai.[30] Ziemmalā iekārtojušies Boltoni gatavojās Remzija un Džeines Pūlas jeb, kā viņi gribēja, lai pasaule to zinātu, “Arjas Stārkas” kāzām, lai viņas vīrs varētu saukties par Ziemmalas valdnieku.[31]

Tomēr pēc Remzija Boltona draudu vēstules izlasīšanas Džons Sniegs nespēja palikt vienaldzīgs pret Stārku nama likteni un gatavojās kaujai pie Ziemmalas ar mežoņu un melno brāļu karaspēku pret Boltonu armiju. Šāds lēmums neapmierināja dažus vecākos Naktssardzes virsniekus un viņi sadūra Džonu.[32]

Jaunākie Stārku nama pārstāvji[]

 • Edards Stārks, saukts Neds, pavēlnieka Rikarda Stārka un Liarras Stārkas vidējais dēls, miris. Edards valdīja kā Ziemmalas pavēlnieks un Ziemeļu aizstāvis, un pēdējos mēnešus kalpoja kā karaļa labā roka līdz nāvessodam Karaļa ostā.
  • Ketlīna Tullija, pavēlnieka Edarda sieva. Viņa bija māte Robam, Sansai, Arjai, Brenam un Rikonam. Viņa tika nogalināta Sarkanajās kāzās, bet vēlāk atdzīvināta ar pavēlnieka Berika Dondariona palīdzību un uzņemta brālībā bez karogiem kā vadone un atriebēja, kas izpelnījusies iesauku “valdniece Akmens Sirds”.
   • Robs Stārks, Edarda vecākais dēls un mantinieks, iesaukts par “Jauno Vilku”, miris. Pēc tēva nāves viņu iecienīja un atbalstīja vairāki karognesēji, pasludinot Robu par Ziemeļu un Trejžubures karali, taču Jaunā Vilka valdīšana bija īsa, jo tika nodots un nogalināts kopā ar māti Ketlīnu Sarkanajās kāzās Freju mītnē. Roba dižvilka vārds bija Pelēkais Vējš, kuru nogalināja reizē ar saimnieku.
    • Džeine Vesterlinga, Roba sieva un karaliene, tagad atraitne.
   • Sansa Stārka, Edarda un Ketlīnas vecākā meita. Viņas dižvilks nosaukts par Lēdiju, taču nogalināta pēc karalienes Sersejas pavēles, lai atriebtos par Džofreja ievainošanu, lai gan to izdarīja Arjas Stārkas dižvilcene Nimērija. Sansa šobrīd slēpjas Arīna ielejā un uzdodas par kases pārziņa Petīra Beiliša bastarda meitu Aleinu Akmeni.
   • Arja Stārka, Edarda un Ketlīnas jaunākā meita. Publiski zināms, ka Arja precējusies ar Remziju Boltonu, taču Boltons apprecējis Džeini Pūlu, kuru piespieda tēlot Arju Stārku, lai Boltons varētu saukties par Ziemmalas pavēlnieku. Īstā Arja Stārka atrodas Brāvosā pie bezsejiem, lai apgūtu nogalināšanas mākslu. Viņas dižvilks Nimērija klejo pa Upes zemēm ar citiem vilkiem.
   • Brendons Stārks, saukts Brens, Edarda un Ketlīnas otrais dēls. Pēc kritiena Brens kļuva par kroplīti un mācās būt par veidmaini. Visai pasaulei ir zināms, ka Teons Grejdžojs nogalinājis divus zēnus, Brenu un Rikonu Stārkus, taču patiesībā Brens atrodas Aiz mūra trejacu vārnas alā. Viņa dižvilka vārds ir Vasariņš.
   • Rikons Stārks, Edarda un Ketlīnas jaunākais bērns, "Troņu spēles" grāmatas sākumā tikai trīs gadus vecs. Tāpat kā Brens, tiek uzskatīts par mirušu, lai gan aizbēdzis uz Skagosas salu ar kalponi Ošu. Viņa dižvilkam dots vārds Pinkainis.
   • Džons Sniegs, Edarda bastarda dēls no kādas precīzi nenosauktas sievietes. Džons uzauga Ziemmalā kopā ar citiem Stārku bērniem. Pievienojies Naktssardzei, viņš uzdienējās līdz komandiera postenim. Viņa dižvilks ir balts, saukts Spoks. Džons tika nodots un sadurts no Naktssardzes brāļu rokām.
 • Bendžens Stārks, Rikarda un Liarras jaunākais dēls, vienīgais izdzīvojušais Edarda brālis. Viņš bija Pirmais izlūks un pavadīja Džonu Sniegu uz Mūri, lai palīdzētu viņam iestāties Naktssardzē. Bendžens uzskatīts par pazudušu, jo neatgriezās no reida aizmūra zemēs.

Vēsturiskas personas[]

Ziemas karaļi[]

 • Brendons Namdaris, Stārku nama dibinātājs, pirmais Stārks un Ziemas karalis Varoņu laikmetā. Leģendārs ar Mūra un Ziemmalas uzcelšanu, kā dēļ ieguvis iesauku.[11][21]
 • Džons Stārks, kurš uzcēlis Vilku migu pēc tam, kad aizraidījis ibeniešu, valīriešu vai andalu jūras sirotājus no Baltā naža upes.[16][13]
 • Brendons Kuģu Būvētājs, kurš mīlēja kuģot un uzbūvēja spēcīgu ziemeļu floti.[13]
  • Brendons Dedzinātājs, kurš ieguvis iesauku sadedzinot tēva kuģus aiz sērām, ka tēvs neatgriezās no ceļojuma pa Saulrieta jūru.[13] Kopš tā laika Ziemeļiem nebija spēcīgas flotes, kas aizstāvētu tos no dzelzsvīriem un jūras sirotājiem.[14]
 • Karlons Stārks, viens no jaunākajiem Ziemas karaļa dēliem, kurš dibinājis Kārstārku namu.[18]
 • Torhens Stārks, saukts Karalis, Kurš Nometās Uz Ceļa, kļuva par vienu no pēdējiem Varoņu laikmeta karaļiem, kurš padevās Aegonam Iekarotājam, tādējādi Ziemeļi tika iekļauti Septiņās valstībās, ko pārvaldīja Dzelzs tronis.[13]
 • Rodriks Stārks, kurš laušanās sacīkstē ieguva Lāču salu, ko atdeva Mormontiem.[13]

Naktssardzes komandieri[]

 • Nakts Karalis, trīspadsmitais Naktssardzes komandieris. Viņa vārds ir sen aizmirsts, taču daži teic, ka Nakts Karalis ir bijis brālis Ziemas karalim.[33]

Ziemeļu aizstāvji[]

 • Torhens Stārks jeb Karalis, Kurš Nometās Uz Ceļa.
 • Kregans Stārks, Vecais Ziemeļnieks.
 • Berons Stārks, Kregana Stārka mazdēls.
 • Rikards Stārks, nogalināts pēc karaļa Aerīsa II Tārgārjena pavēles pirms Roberta sacelšanās.

Pakļautie nami[]

 • Rīdu nams no Pelēkūdens sardzes
 • Gloveru nams no Dziļmeža
 • Mormontu nams no Lāču salas
 • Amberu nams no Pēdējā Pavarda
 • Manderliju nams no Baltās ostas
 • Flintu nams
 • Vulu nams
 • Noreju nams
 • Lidlu nams
 • Tulliju nams no Straujupes
 • Vesterlingu nams no Klints


Dzimtas koks[]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berons
 
Lorra
Roisa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donors
 
Lianne
Glovera
 
 
Vilams
 
Melanta
Blekvuda
 
 
 
 
 
 
 
Artoss
 
Lisara
Kārstārka
 
Berena
 
Alisanne
 
Erolds
 
Rodriks
 
Arja
Flinta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brendons
 
Edvīls
 
Marna
Loke
 
Džoslīna
 
Benedikts
Roiss
 
Brendons
 
Bendžens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harolds
Rodžerss
 
Brenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issue
 
 
 
Issue
 
Issue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rikards
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liarra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brendons
 
Ketlīna
Tullija
 
Edards
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezināma
sieviete
 
Lianna
 
Bendžens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Džeine
Vesterlinga
 
Robs
 
Sansa
 
Tīrions
Lanisters
 
Arja
 
Brendons
 
Rikons
 
Džons Sniegs
 
 
 

Atsauces[]

 1. 1.0 1.1 Troņu spēle, 1.nodaļa, Brens.
 2. So Spake Martin: The Stark Family, June 10, 2003
 3. Troņu spēle, 15.nodaļa, Sansa.
 4. Troņu spēle, 40.nodaļa, Ketlīna.
 5. Troņu spēle, 22.nodaļa, Arja.
 6. Zobenu vētra, 79.nodaļa, Džons.
 7. 7.0 7.1 Zobenu vētra, 40.nodaļa, Brens.
 8. Karaļu cīņa, 69.nodaļa, Brens.
 9. Troņu spēle, 53.nodaļa, Brens.
 10. 10.0 10.1 Troņu spēle, 6.nodaļa, Ketlīna.
 11. 11.0 11.1 Troņu spēle, 24.nodaļa, Brens.
 12. Deja ar pūķiem, 29.nodaļa, Dāvoss.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Troņu spēle, 66.nodaļa, Brens.
 14. 14.0 14.1 Karaļu cīņa, 16.nodaļa, Brens.
 15. The World of Ice & Fire, The Vale.
 16. 16.0 16.1 The World of Ice & Fire, The North: The Kings of Winter.
 17. Deja ar pūķiem, 19.nodaļa, Dāvoss.
 18. 18.0 18.1 Zobenu vētra, 20.nodaļa, Ketlīna.
 19. Troņu spēle, pielikums
 20. Karaļu cīņa, 5.nodaļa, Arja.
 21. 21.0 21.1 Troņu spēle, 2.nodaļa, Ketlīna.
 22. Troņu spēle, 12.nodaļa, Edards.
 23. 23.0 23.1 Troņu spēle, 4.nodaļa, Edards.
 24. Troņu spēle, 71.nodaļa, Ketlīna.
 25. Karaļu cīņa, 46.nodaļa, Brens.
 26. Karaļu cīņa, 50.nodaļa, Teons.
 27. Karaļu cīņa, 66.nodaļa, Teons.
 28. Zobenu vētra, 51.nodaļa, Ketlīna.
 29. Zobenu vētra, 62.nodaļa, Džeimijs.
 30. Deja ar pūķiem, 17.nodaļa, Džons.
 31. Deja ar pūķiem, 37.nodaļa, Ziemmalas princis.
 32. Deja ar pūķiem, 69.nodaļa, Džons.
 33. Zobenu vētra, 56.nodaļa, Brens.


Citās valodās

Advertisement