Dziesma par ledu un uguni Wiki
Advertisement
The North Map

Karte

Ziemeli

Reģions Vesterosas kartē

Augšup no Kakla līdz Mūrim Ziemeļi teritorijas ziņā ir pielīdzināmi sešām karaļvalstīm kopā, taču tie ir ļoti reti apdzīvoti. Ziemeļos vienīgā lielpilsēta ir Baltā osta, bet reģionu pārvalda no cietokšņa Ziemmalas, kur Dzelzs troņa pakļautībā valda Stārku nams. Bez Baltās ostas ir vēl divas mazākas pilsētas – ziemas pilsēta un Kapkalni. Ievērojamākie nami šajā reģionā ir Boltoni, Dastini, Kārstārki, Manderliji, Mormonti, Rīdi, Amberi un citi. Ārlaulības bērniem, kuri dzimuši Ziemeļos, tiek dots uzvārds Sniegs.[1]

Ģeogrāfija[]

Džordžs R. R. Mārtins rakstot par Ziemeļiem iedvesmojies no Skotijas zemes un klimata. Reģions ir reti apdzīvots, ar mežonīgiem apgabaliem, purva tīreļiem, augstiem līdzenumiem, mežiem un sniegotiem kalniem, kur izkaisīti vairāki mazi ciemati un cietokšņi. Aukstā klimata dēļ zeme Ziemeļos ir neauglīga, sniegs šeit snieg pat vasarā un ziemas ir nāvējošas. Ziemeļus no citiem reģioniem atdala divas nozīmīgas zemes barjeras – Mūris un Kakls. Mūris ir iespaidīgs ledus nocietinājums ar Naktssardzi vadībā, kas pasargā Ziemeļus no mežoņiem Aiz mūra. Naktssardzei piederošās zemes pie Mūra sauc par Dāvinājumu. Kakls ir purvains apgabals uz zemesšauruma, caur kuru vijas vienīgais drošais ceļš – Karaļceļš – no Ziemeļiem uz dienvidiem. Austrumos gar reģiona piekrasti viļņojas Šermuļu jūra, bet rietumos – Saulrieta jūra.

Iedzīvotāji un ekonomika[]

Lielākā daļa ziemeļnieku senču cēlušies vēl no pirmļaudīm, lai gan bijuši laiki, kad tie precējās ar andaliem, kuri iebruka Vesterosā sešus tūkstošus gadus pēc pirmļaužu izcelšanās. Pirmļaužu vecā mēle Ziemeļos laika gaitā tika aizstāta ar kopējo valodu un senajā valodā tagad vairs runā tikai Aiz mūra.

Ziemeļnieki tiek uzskatīti par mežonīgiem, straujiem un bezbailīgiem ļaudīm, kurus dienvidnieki un dzelzsdzimušie tautā dēvē par “vilkiem”.[2] Tā kā liela daļa ziemeļnieku pielūdz Vecos dievus sirdskoku priekšā, atsakoties pieņemt Septiņu ticību, daži dienvidnieki uzskata viņus par bezdievīgiem vai koku pielūdzējiem.[3] Atsacīšanās no Septiņu svētajiem rituāliem nozīmē arī to, ka Ziemeļos bruņinieki ir reta parādība.[4]

Ziemeļu bargais klimats norūda iedzīvotājus un ietekmē ikdienas aktivitātes. Ziemeļnieki augstu nevērtē galma ceremonijas un kultūru, taču dod priekšroku medībām un tuvcīņām, kā arī paši uzstāda noteikumus turnīros.[5] Viena no ziemeļnieku valdnieka Stārka paražām ir nāvessoda izpildīšana ar paša roku un zobenu.[6]

Gan dižciltīgās dzimtas, gan vienkāršie ļaudis dzīvo nošķirti un attālu viens no otra. Sniegoto kalnu klani un ciltis, kā purvaines ļaudis no Kakla un skagosieši no Skagosas salas, dzīvo pēc saviem noteikumiem, lai gan joprojām paliek uzticami vasaļi Stārku namam.

Tirdzniecība iekšzemē norisinās galvenokārt uz Karaļceļa vai upēs. Populārākās eksporta preces ir vilna, āda un kokmateriāls. Baltajā ostā, galvenajā Ziemeļu ostas pilsētā, atrodas arī sudraba smēdes un naudas kaltuve.[7] Pārtiku reģionam piegādā no dienvidiem caur Šauro jūru uz Balto ostu.

Vēsture[]

Ausmas laikmetā reģionu, ko tagad sauc par Ziemeļiem, apdzīvoja tādas cilvēkveidīgas būtnes kā mežabērni un milži, kurus tagad, kā baumo, varot atmodināt no zemes ar Džoramūna ragu jeb Ziemas ragu.[8] Ap 8,000 līdz 12,000 gadu pirms Aegona Iekarotāja iebrukuma pirmļaudis iedzīvojās ziemeļos, pārņēma mežabērnu ieražas un iecēla pirmo ziemeļu karali Brendonu Namdari, kurš savu iesauku guvis, kad ielicis pirmo akmeni Ziemmalas pamatiem. Par vēsturi pirms Stārku nama izcelšanās ir maz zināmu faktu, taču senās rūnas uz akmeņiem un pirmļaužu kapenes joprojām atrodamas plašajos ziemeļu līdzenumos.

Astoņus tūkstošus gadus pirms Aegona Iekarotāja izcelšanās, sākās leģendārā Garā Nakts, kad svešie - balto klīdēju armija - iebruka Ziemeļos no Mūžīgās ziemas zemēm. Šis notikums definēja un veidoja Ziemeļus kā apgabalu un tas noveda līdz lēmumam uzcelt Mūri, nodibināt Naktssardzes brālību, Ziemmalas celtniecībai un pirmā ziemas karaļa iecelšanai. Runā, ka uzbrukumu pret svešo armiju vadīja Azors Ahaī ar Ugunīgo zobenu, kas guva uzvaru Rītausmas kaujā un iezīmēja Garās Nakts beigas.

Andaliem iebrūkot Vesterosā, ziemeļu karaļa karapulki atsvieda iebrucējus atpakaļ caur Keilinas cietoksni uz dienvidiem, tādējādi paliekot vienīgā neatkarīgā karaļvalsts līdz Aegona Izcelšanās brīdim.[9]

Viens no niknākajiem Ziemeļu karaļa ienaidniekiem bija Boltonu nams, kurš pretojās varai vairākus gadsimtus līdz lieca ceļus Stārku valdnieka priekšā pēc sakāves. Pirms ap tūkstoš gadiem uz Ziemeļiem no Ārēm atbēga ietekmīgie un bagātie Manderliji, kurus izraidīja Āru karalis no Dārznieku nama iekšējo konfliktu dēļ. Ziemeļu karalis viņus pieņēma un sagaidīja kā savus karognesējus, un Manderliju nams iekārtojās Baltajā ostā, kuru uzcēla un attīstīja par lielāko Ziemeļu ostas pilsētu.

Stārku valdnieks veda ziemeļniekus karā pret Aegonu Iekarotāju, kad tas sāka iebrukumu Vesterosā. Pēc Ugunslauka kaujas Torhens Stārks, dēvēts par Karali, Kurš Nometās Uz Ceļa, padevās un pakļāvās Aegonam, kļūstot par pēdējo Ziemas karali un pirmo ar Ziemmalas pavēlnieka un Ziemeļu aizstāvja titulu.[9] Ziemeļi tika iekļauti Septiņās valstībās un Stārku nams ar visiem vasaļiem zvērēja uzticību Dzelzs tronim.

Roberta sacelšanās sākās, kad valdnieka Rikarda Stārka vienīgo meitu Liannu Stārku nolaupīja kroņprincis Raegars Tārgārjens. Kad Rikardu un viņa mantinieku Brendonu Stārku pēc karaļa Aerīsa II pavēles nogalināja, jo tie pieprasīja atbrīvot Liannu, nākamais Stārku valdnieks Edards Stārks veda Ziemeļus karā pret Dzelzs troni apvienojoties ar Roberta Barateona karaspēku. Šie notikumi noveda Tārgārjenu namu līdz iznīcībai un Roberts kļuva par jauno septiņu valstību karali.

Cietokšņi un pilis[]

 • Atraitņu sardze (Widow's Watch), Flintu nama no Atraitņu sardzes mājvieta
 • Dredforta (Dreadfort), Boltonu nama mājvieta
 • Jaunā pils (New Castle), Manderliju nama mītne, kas atrodas uz kalna Manderliju pārvaldītajā Baltajā ostā
 • Keilinas cietoksnis (Moat Cailin), senas pilsdrupas, bieži tiek izmantotas kā pieturvieta vai naktsmītne tiem, kas ceļo pa Karaļceļu uz Ziemeļiem
 • Karaļnams (Kingshouse), Magnaru nama mājvieta
 • Kārholda (Karhold), Kārstārku nama mājvieta, spēcīgs cietoksnis Ziemeļu austrumu daļā mežu ielenkumā pie upītes
 • Melnā pils (Castle Black), viens no Naktssardzes galvenajiem cietokšņiem
 • Kapkalnu pils (Barrow Hall), Dastinu nama mājvieta
 • Pēdējais Pavards (Last Hearth), Amberu nama mājvieta, pēdējais nams ziemeļos pirms Dāvinājuma un Mūra
 • Torhena cietoksnis (Torrhen's Square), Tolhārtu nama mājvieta
 • Ziemmala (Winterfell), Ziemeļu reģiona centrs un valdnieku Stārku mājvieta, kas būvēta uz karstajiem avotiem blakus Vilkumežam

Pilsētas[]

 • Baltā osta (White Harbor), pie Baltā naža upes ietekas atrodas lielākā ziemeļu osta un viena no Vesterosas nozīmīgākajām tirdzniecības pilsētām, ko pārrauga Manderliji
 • Kapkalni (Barrowton), pilsēta aiz Kapkalnu laukiem, uz dienvidiem no Ziemmalas, centrā atrodas Lielais kapkalns, uz kura slejas Kapkalnu pils - Dastinu nama mājvieta

Citas ievērojamākās vietas[]

 • Baltais nazis (White Knife), garākā upe Ziemeļos
 • Dāvinājums (Gift), Naktssardzei piederoša zeme pie Mūra dienvidu pusē, teritorija iedalās Brendona Dāvanā un Jaunajā Dāvanā
 • Garezers (Long Lake)
 • Karaļceļš (Kingsroad), galvenais ceļš, kurš no Mūra cauri Ziemmalai aizved līdz Karaļa ostai
 • Lāču sala (Bear Island), Mormontu nama mājvieta, atrodas Ledus līcī uz rietumiem no Ziemeļu reģiona
 • Pelēkās klintis (Grey Cliffs)
 • Pelēkūdens / Pelēkūdens sardze (Greywater Watch), Kakla purvājā mākslīgi veidota peldošā sala, kas nekad neatrodas vienā vietā; Pelēkūdenī mīt Rīdi, kuri pārvalda Kaklu
 • Raudu strauts (Weeping Water)
 • Roņu līcis (Bay of Seals)
 • Sālsšķēpe (Saltspear), šaurs līcis, kas izved uz Mirdzūdens līci
 • Mūris (Wall), vairāk kā 200 metru augsta ledus siena kā fortifikācijas būve, kas norobežo Ziemeļus un mežonīgās zemes, kur valda mūžīgā ziema; Mūri sargā Naktssardzes brālība
 • Skagosa (Skagos), liela mežonīga sala Roņu līcī uz austrumiem no Ziemeļiem, salu un vietējos klanus uzrauga Magnari no Karaļnama
 • Kakls (Neck), purvainas augsnes pāreja, kas veido šauru robežu starp Ziemeļiem un pārējo Vesterosu
 • Vilkumežs (Wolfswood)

Citāti[]

”Ziemeļi ir skarbi un salti, tie nepazīst žēlastības,” Neds viņai tika teicis, kad viņa pirmo reizi ieradās Ziemmalā, un tas šķita pirms tūkstoš gadiem.[10]

Ketlīna Stārka

Atsauces[]

 1. Karaļu cīņa, 16.nodaļa, Brens.
 2. Vārnu dzīres, 9.nodaļa, Brienna.
 3. Deja ar pūķiem, 17.nodaļa, Džons.
 4. Troņu spēle, 53.nodaļa, Brens.
 5. So Spake Martin, Tourney Rules, April 29, 1999.
 6. Troņu spēle, 1.nodaļa, Brens.
 7. Deja ar pūķiem, 15.nodaļa, Dāvoss.
 8. The World of Ice & Fire, Ancient History: The Dawn Age.
 9. 9.0 9.1 Troņu spēle, 66.nodaļa, Brens.
 10. Zobenu vētra, 20.nodaļa, Ketlīna.
Pasaules reģioniCitās valodās

Advertisement