Asoiaf Viki
Advertisement
Asoiaf Viki

Kamçı Adası, Yeşim Denizi'de yer alan ve çoğunlukla çorak olması ile köle tacirleri için bir yol istasyonu olmasıyla adlandırılan küçük ve izole bir adaydı.[1][2] Essos'un güney kıyısında, Büyük Moraq'ın doğusunda ve Marahai'nin kuzeybatısında yer alıyordu. Kamçı Adası'nın kuzeydoğusunda ise Yi Ti vardı.[3]

Notlar ve referanslar[]

  1. George R. R. Martin's A World of Ice and Fire, Isle of Whips.
  2. Buz ve Ateşin Dünyası, The Bones and Beyond: Leng.
  3. The Lands of Ice and Fire, The Known World.
Advertisement