FANDOM彭罗斯·布莱蒙(Perros Blackmont)是布莱蒙夫人的儿子和布莱蒙家族的成员。他是个侍从。[1]

近期事件

冰雨的风暴

彭罗斯和母亲劳拉夫人,以及姐姐乔妮莎一起,陪同奥柏伦·马泰尔亲王前往君临,就任御前会议的职位。[2]

家族

家族树在移动端无法显示。

 
 
 
劳拉
布莱蒙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乔妮莎
布莱蒙
 
彭罗斯
布莱蒙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


引用与注释

最近编辑:59cond12(留言),TA已经为维基做了1,119次贡献。
版权信息:本文来自冰与火之歌中文维基的彭罗斯·布莱蒙词条,以CC-BY-SA授权,转载时必须保留此行。(https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/%E5%BD%AD%E7%BD%97%E6%96%AF%C2%B7%E5%B8%83%E8%8E%B1%E8%92%99)
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。