FANDOM


有一些其他的詞條可能與此詞條重名或近似,請參閱消歧義頁面Disambig


戴倫·坦格利安Daeron Targaryen)王子,是伊里斯二世與妹妹雷拉王后第二個兒子。但他只活了半年就夭折了。[1]

家族

家族樹在移動端無法顯示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊蒙
 
不該成王的王
伊耿五世
 
黑貝絲
貝絲
布萊伍德
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荒石城的
簡妮
 
矮個
鄧肯
 
傑赫里斯
二世
 
Shaera
 
戴倫
 
雷蕾
 
蒙德
拜拉席恩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瘋王
伊里斯
二世
 
雷拉
 
 
 
 
 
 
 
拜拉席恩
家族
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊莉亞
馬泰爾
 
雷加
 
乞丐王
韋賽里斯
三世
 
卓戈
 
風暴降生
丹妮莉絲
一世
 
西茨達拉

洛拉克
 
Shaena
 
戴倫
 
死嬰
 
伊耿
 
傑赫里斯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雷妮絲
 
伊耿六世
 
 
 
 
 
 
 
雷戈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引用與注釋

  1. 冰與火的世界,伊里斯二世。
最近編輯:AemonTargaryen(留言),TA已經為維基做了10,553次貢獻。
版權信息:本文來自冰與火之歌中文維基的戴倫·坦格利安(伊里斯二世之子)詞條,以CC-BY-SA授權,轉載時必須保留此行。(https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/%E6%88%B4%E4%BC%A6%C2%B7%E5%9D%A6%E6%A0%BC%E5%88%A9%E5%AE%89(%E4%BC%8A%E9%87%8C%E6%96%AF%E4%BA%8C%E4%B8%96%E4%B9%8B%E5%AD%90))
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。