FANDOM昆廷·科格尔Quentyn Qorgyle)是多恩沙石城伯爵,科格尔家族的族长。[1]

家谱

家族树在移动端无法显示。

 
 
昆廷
科格尔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
古利安
科格尔
 
亚隆
科格尔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


引用与注释

最近编辑:米拉西斯(留言),TA已经为维基做了18,844次贡献。
版权信息:本文来自冰与火之歌中文维基的昆廷·科格尔词条,以CC-BY-SA授权,转载时必须保留此行。(https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/%E6%98%86%E5%BB%B7%C2%B7%E7%A7%91%E6%A0%BC%E5%B0%94)
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。